Hızlı ve Güvenilir Enerji Kimlik Belgesi

EKB Nedir? Nasıl alınır? Zorunlu mudur?

Ayrıntılı Bilgi
Enerji Kimlik Belgesi Nedir
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl alınır
EKB Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Gündoğdu Mühendislik

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunla ilgili olarak çıkarılan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği dikkate alınarak;

 • Tüm binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını,
 • Enerjinin israf edilmesini önlenmek ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla asgari seviyede binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması,
 • Sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

EKB Hakkında Bilinmesi Gerekenler

EKB nedir

Buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalarda veya klimalarda bulunan enerji performans sınıflandırmaları binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmaktadır. A en verimli,G ise en düşük verimli seviyedir. EKB bu sınıflandırmayı gösterir.

Mevcut binalarda (1 Ocak 2011 öncesi) enerji kimlik belgesi sınıflandırma seviyesi kısıtlaması yoktur. Mevcut binalar; pencerelerin ısı yalıtımı, aydınlatma armatürleri verimliliği, ısıtma-soğutma ekipmanları verimliliği gibi kriterlere bağlı olarak A sınıfından G seviyesine kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırmaları belirlenirken binalarda kullanılan malzemenin cinsi, binaların bulunduğu iklim bölgesi, binalarda mantolama yapılıp-yapılmaması gibi pek çok etken dikkate alınmaktadır.

EKB, yeni binalarda en düşük sınıf olan C sınıfı olarak tasarlanmalıdır. C sınıfından daha düşük seviyede çıkması durumunda yeni yapılacak veya yapılmakta olan bu binalara kanunen iskan ruhsatı verilmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?


Enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek için yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip olan mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara sahip mühendis veya mimar personel çalıştıran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluşlardır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluşlardır.

Gündoğdu Mühendislik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Yetkili SMM (Serbest Müşavir Mühendis) firması olarak, hem mevcut yapılarınız hem de yeni binalarınız için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme hizmetleri sunmaktadır.


Hızlı ve Güvenilir EKB belgesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl alınır

Enerji Kimlik Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalıdır?

"Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması sebebiyle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereği 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış olan yeni binaların,iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini belediyeye sunması gerekmektedir.


Enerji Kimlik belgesi bulunmayan binaların, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalara Enerji Verimliliği Kanununun yayımlanma tarihi itibariyle 10 yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi verilebilmektedir. Özet olarak, mevcut binaların kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.EKB fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi Almak Kanunen Zorunludur.

Gündoğdu Mühendislik ile iletişime geçin. Enerji Kimlik Belgenizi kısa zamanda, güvenle teslim alın.

EKB Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması esnasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

 • Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu olmayan yapılar :

  • Üretim faaliyetleri yürütülen sanayi binaları
  • Kullanım süresi iki yılı geçmeyen binala
  • kullanılacak alanı 50 m2’nin altında olan binalar
  • Seralar
  • Atölyeler
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
 • Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonraki tarihlerde yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önceki tarihlerde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sebeple, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat kabul özelliği taşımaktadır.

 • 1 Ocak 2011 tarihinden sonraki tarihlerde yapı ruhsatı almış binaların , iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili belediyeye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, iskan ruhsatı kanunen verilmemektedir.

Gündoğdu Mühendislik

Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili yasal mevzuatların oluşturulması ile birlikte, enerji politikalarında revizyona gitmek isteyen tüm müşterilerine, tecrübeli kadrosu ile standartlara uygun enerji çözümleri hizmetleri sunmaktadır.

Abdi İpekçi Caddesi, No: 252/A 35090 Yeşilova- Bornova/İzmir

info@gundogdumuhendislik.com

(0232) 435 22 50